THY’den İmamoğlu’nun “Yalı” tezlerine karşılık: İftiraya varan açıklamaları esefle izledik

Türk Hava Yolları (THY) 2009 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan mukavele çerçevesinde kiracı olarak elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak Ekrem İmamoğlu’nun 3 Eylül 2022 Tarihinde İBBTV’ de yaptığı açıklamalara karşılık verdi.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan ve THY’nin 2009 yılından beri ‘Kiracı’ sıfatıyla elinde bulundurduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları ile ilgili olarak, İBB Lideri Ekrem İmamoğlu’nun 03 Eylül 2022 tarihinde İBBTV’ de yayınlanan açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, türel durumu gerçek yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaların hayret ve esefle izlenmiş olduğu tabir edilerek fiili ve tüzel gerçeğe ters konuların tek tek karşılık verilmesi zarureti doğduğu kaydedildi.

Açıklamada İmamoğlu’nun tezlerine tek tek yanıt verildi:

YANLIŞ: “HALKIN MALI OLAN YALILAR, KİM OLDUKLARI, NE OLDUKLARI, HANGİ AİLE MENSUBU OLDUKLARI BELİRLİ OLMAYAN ŞAHISLARA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR.”

DOĞRUSU: Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır. Şirketimizin iki ana ortağı: bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları (“THY”) (%50) ve DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (%49,997). Şirketimiz, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır.

YANLIŞ: “3 YIL İÇİNDE RESTORE EDİLECEKTİ, 13 YILDIR BİTİRİLEMEDİ.”

DOĞRUSU: 2009 yılındaki kira mukavelesine nazaran, yanmış ve yer yer yıkılmış vaziyetteki tarihi Yalıların onarımının 3 yıl içinde bitirilmesi ve işletmeye açılması gerektiği doğrudur. Lakin, otel olarak turizme kazandırılacak tarihi Yalıların gereksinimini karşılayacak otopark kapasitesi bulunmadığı için Yalıların altına, deniz düzeyinin de altında ve İstanbul Boğazı’nın çabucak yanında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından talep edilmiş, böylesine güç ve maliyetli bir iş, mülk sahibi kamu otoritesi tarafından şirketimize yüklenmiş, 25 yıllık kira müddetinin 31 yıla çıkartılması karşılığında şirketimiz bu büyük yükün de altına girmiştir. Münasebetiyle, 3 yıl içinde hizmete açma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır.

YANLIŞ: “13 YILDIR ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ.”

DOĞRUSU: Boğazın iki incisi ve kültür mirasımızın eşsiz iki örneği olan Yalılar, bu niteliklerine uygun biçimde yangın ve yıkıntılardan sonra elde kalan ögeleri, memleketler arası en yeterli uygulama standartlarında korunarak ve aslına uygun halde rekonstrüksiyon çalışmaları yapılarak birinci günden beri ihya çalışmalarına devam edilmektedir. İhya ve inşa çalışmalarının beklenenden uzun sürmesinin en önemli sebepleri şunlar olmuştur:

*Her şeyden evvel, projede bulunmayan ve altından lakin kamunun kalkabileceği bir yatırım maliyeti olan deniz düzeyinin 5 kat altında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından istenmiş, bu yatırım şirketimize yüklenmiş, kültürel mirası ihya etmek ve Boğaza bir kıymet katmak anlayışıyla şirketimiz bu yükün altına girmiştir.

*Bulunan tarihi eser ve temel kalıntıları, Kültür Varlıklarını Muhafaza Bölge Konseyi’ne bildirilmiş, kurumun karar ve talimatları beklenmiş, projede bulunmayan seyis konutu, hamam üzere müştemilat yapıları da ihya edilerek asıllarına uygun olarak yine inşa edilmiştir.

*Şirketimizin hizmet verdiği havacılık dalını direkt etkileyen bir ekip müessif ve menfur hadiseler (Sultanahmet saldırısı, İstiklal caddesi saldırısı, Ankara’daki hücumlar, Beşiktaş stadyum saldırısı, Paris ve Brüksel atakları, Atatürk Havalimanı saldırısı ve en son hain darbe girişimi) vakit zaman ihya ve inşa çalışmalarını da yavaşlatmış, son olarak sokağa çıkma yasaklarının dahi uygulandığı Covid-19 salgını tüm faaliyetin uzunca bir müddet mecburen durmasına sebep olmuştur. Tüm bunlara karşın, kira bedelleri mülk sahibi İBB’ye aksatılmadan ve sistemli olarak ödenmiş, her hangi bir ihtilaf çıkmamıştır.

YANLIŞ: “13 YILDIR KAMU ZİYANI OLUŞMAKTADIR.”

DOĞRUSU: Yalılar’da Şirketimize gelir getirici bir faaliyet başlamamış olmasına karşın, kira kontratında öngörülen kira bedelleri (aylık 3,6 milyon TL), öngörülen artışlar tertipli olarak yapılarak hiçbir aksamaya yer verilmeden 13 yıldır ödenmeye devam edilmektedir. Kamu ziyanı ile ne kastedildiğini anlamak mümkün değildir. Kira bedellerinin yanı sıra, kamuya ilişkin tarihi yapıtların ihyası ve deniz düzeyinin altına otopark inşası için şirketimizce 13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın bir yatırım yapılmıştır. Aslında kamusal bir kazanım olan bu yatırımdan kamu ziyanı diye bahsetmek hayret vericidir.

YANLIŞ: “SÖZLEŞME MAHKEME KARARIYLA FESHEDİLMİŞTİR”

DOĞRUSU: Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmemiştir. Bilakis ortada Şirketimiz aleyhine açılan bir fesih ve tahliye davası bile yoktur. Yalılar mevzuat gereği Vilayet Genel Meclisi kararı ile Şirketimize verilmiş ve tekrar Vilayet Genel Meclisi kararı ile otopark yatırımı karşılığında kira müddeti uzatılmış iken; artık İstanbul Belediye Meclisi’nin rastgele bir fesih kararı olmadan, Sayın İBB Lideri talimatı ile şirketimiz Yalılardan hukuksuz ve yöntemsiz bir formda tahliye edilmek istenmektedir.

YANLIŞ: “KAMU KURUMLARI KARŞI KARŞIYA GELMEKTEDİR.”

DOĞRUSU: İBB yetkilileri ve zabıtası, ortada kira mukavelesinin feshi istikametinde bir belediye meclisi kararı olmaksızın, Yalıların tahliyesi istikametinde rastgele bir mahkeme kararı da olmaksızın, Sayın İBB Lideri’nin talimatıyla hukuksuz ve adapsız formda şantiye basma teşebbüslerinde bulunmuş, ayrıyeten cürüm teşkil eden bu cins teşebbüslerin önlenmesi için Şirketimizce mahkemelerden alınan ihtiyati önlem kararları doğrultusunda yetkili kamu kurumlarına müracaat edilmiş, yetkili kamu kurumları da bu çeşit fiili müdahale ve mütecaviz hareketlere müsaade edilmemesi için gerekli önlemleri almıştır. Kamu kurumlarının karşı karşıya gelmesi değil, Sayın İBB Lideri’nin kanuna ve kamu tertibine karşı gelmesi kelam bahsidir.

KAYNAK: SABAH – CEVDET ÖZDEMİR