İsmail Kahraman’dan Uğur Dündar’ın savlarına karşılık

Uğur Dündar 2 köşe yazısında eski Meclis Lideri İsmail Kahraman’ın “İzmir’in kurtuluşunda tek kurşun atmadık” dediği iftirasının yanında yürütülen projelerle ilgili de bilgileri çarpıtarak İsmail Kahraman hakkında prestij suikastına girişti. İsmail Kahraman berbat iftira ve savlara yazılı karşılık verdi.

İşte İsmail Kahraman’ın Uğur Dündar’a yanıtı:

SAYIN DÜNDAR ;

Sözcü Gazetesi’ndeki köşenizde , 2 ve 4 Eylül 2022 tarihlerindeki yazılarınızı okudum . Rize’nin Fethinin 561.Yıldönümünü Kutlama Merasiminde yaptığım konuşmayı , bağlamından koparıp çarpıtanların beyanlarının hakikat olduğunu kabul ettiğinizi gördüm  Konuşma metnimi ekte iletiyorum . İki konuda görüşlerimi aktarmak isterim ;

Birincisi; “İstiklâl gayretimizde tek kurşun atılmadı.” diye bir beyanım yoktur . 1918 yılı başında, harpten çekilme kararı alan Ruslarla, topraklarımızı terk ederlerken rastgele bir çatışmamız olmadı, dedim. Öteki cephelerde ise ; ordumuz , milis güçlerimiz ve halkımızla birlikte , düşmanlarımızla çarpıştık , gayret ettik. Kafkas ordumuz ile yaptığı savaşlar sonucunda Rusya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde birçok vilayet ve ilçemizi işgal etti. Rusya ; 1914’te on iki milyon askerle İngiltere ve Fransa’nın yanında yer aldı. 1917 İhtilâli’nde çarlığın sona ermesi ve Bolşeviklerin iktidara geçmesi üzerine harpten çekilme kararı alınca girdiği yerlerden ayrılıp gittiler . Rize’den 2 Mart 1918’de ayrıldılar. Kıyı uzunluğundaki 6 ilçeden de birer gün orta ile ayrıldılar. Her yıl, yediden yetmişe kurtuluş günü diye anma yapıyor, işgal anılıyor, esaret ve kölelik hatırlatılıyor.

Bunun tarih şuuruna, manevi ve ulusal hislere uygun olmadığını düşünüyorum , yanlış buluyorum. Şahsi kanaatim bu… Zati kazandığımız zaferleri kutlarken , bölgedeki kentlerin kurtuluş merasimlerini de yapmış oluyoruz .

Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında katıldık. İki milyon dokuz yüz bin askerimizle dokuz cephede savaştık . Bir milyon elli bin kaybımız oldu , bunun dört yüz bini şehittir . Dedem Yemen’de , ailenin tek oğlu olan dayım da Sarıkamış’ta şehit oldu . Bayrağımızdaki kırmızı renkte ceddimin kanı var . Şehitliğin ulviyetine inanan cihangir bir milletiz . Her ailede bir şehit yahut gazi vardır, varisleri istiklâl madalyalarını onurla taşımaktadırlar. 

1.Dünya Savaşı’na girmemeliydik. Büyük yıkıma uğradık . Dört yüz çadırlı bir aşiretten; üç kıtaya , yedi denize hükmeden bir cihan devleti doğurduk. Yirmi milyon kilometrekareye ulaştık. 1910 yılında topraklarımız, dokuz milyon yüz bin kilometrekare idi . Savaşı sona erdiren 30 Ekim 1918 Mondros Antlaşması’nda , beş milyon beş yüz bin kilometrekare toprak kaybetmiştik . İstilaya uğradık . Yağmaladılar bizi . Meriç Irmağı ile Ağrı Dağı ortasına sıkıştırıldık . Petrolümüz , madenlerimiz , boğazlarımız gitti , soyulduk . Narin bir söğütten koca bir çınara dönüşen mükemmel ağacın köklerini kuruttular . Hangi vatansever bu hicranın acısını iliklerine kadar hissetmez. Evet , harbe girmemeliydik . Cumhuriyet devrimizde , tarafların bütün sıkıştırmalarına karşın İkinci Dünya Harbi’ne katılmama muvaffakiyetini gösterdik. Hukukun yanında tarih, ikinci ilgi alanımdır. Siyasi tarihimizi de, medeniyet tarihimizi de yeterli bilirim . Tarih şuurundan mahrum yönetimci; pusulasız deniz kaptanına misal . Tarihi öğrenemeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. Tarihimizi peşin kararsız , tarafsız ve objektif bir bakışla uygun bilmeli ve incelemeliyiz.

İkinci konu; Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın bakım ve tamiratı mevzusudur . Anıtlar ve abideler devletlerin tapularıdır. Çok önemli bir formda korunmalı , yaşatılmalıdırlar . Bu bahis her kültür bakanının ve ilgili kurumların öncelikli vazifelerindendir. Benden evvelki ve sonraki bakanlar üzere gereken hassasiyeti gösterdiğime inanıyorum. İçinde yer aldığım Refah Partisi ile Doğruyol Partisi’nin paydaşlığı ile kurulan 54.Refahyol – Erbakan, Çiller Hükümeti , siyasi tarihimizin çok başarılı, örnek çalışmalar yapan hükümetlerindendir . Ne yazık ki bir yıl iki günlük bir ömrü oldu. Güzelim hükümet , Türkiye’mizin gelişmesini istemeyen iç ve dış odaklarca sona erdirildi. Bugün Erbakan minnet ve hasretle anılıyor , ahenk içindeki hükümet takdir ediliyor. Meşhur tabir ile ” Bad’el Harab – ül Basra ” ” İş işten geçtikten sonra”. Hükümet bir ibadet aşkı ile çalıştı. Kısa vakitte çok ve büyük işler başardık. İnşaat alanında da eserler ortaya koyduk. Bunlardan birisi de Sarıkamış Şehitliği’dir. Projesi, plana konulması , yıllık icra planına girmesi , ihalesi , temel atılması ve açılışı bana nasip oldu . Bahtiyarım . Vaktimizde; ihalelerde özel fiyat yerine , Bayındırlık Bakanlığı ünite fiyatları ile keşifler hazırlandı, müteahhitlik karnesi ve yeterliliği olan herkesin ihaleye katılması sağlandı . Yurt içinde ve yurt dışında birçok eser kazandırıldı, onarıldı. Çanakkale Şehitler Abidesi tamiratı ve etraf düzenlemesi de plana dahil edildi ama vakit yetmedi.

Benden bir evvelki bakan periyodunda başlayan çalışma benden dört bakan sonra, 2005 yılında tamamlanabildi. Ömrüm manevi ve ulusal kıymetlere hizmet ve hürmet ile geçti o denli de devam edecek. Bu konuda yanlış değerlendirmelerin temelsiz olduğunu belirtmek isterim.

Sayın Dündar, yılların deneyimli bir yazarısınız , iyi çalışmalarınızda muvaffakiyetler dileğimi iletiyorum.

KAYNAK: HABER7