DİSK-AR: ‘Başkanlık sistemiyle personel daha da fakirleşti’

Türkiye Devrimci Personel Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye’nin 24 Haziran 2018’de yapılan seçimle cumhurbaşkanlığı rejimine geçtiği günden bu yana çalışanların durumunun nasıl değiştiğini ortaya koyan bir rapor hazırladı.

‘Başkanlık Rejiminin Dört Yıllık Bilançosu’ isimli rapora nazaran, 2018-2022 ortasında taban fiyat döviz cinsinden 92 dolar geriledi. Başkanlık periyodunda geniş tarifli işsizlik oranı 5,4 puan, geniş tarifli işsiz sayısı 2,6 milyon arttı.

91 DOLAR GERİLEDİ

Rapora nazaran, artan döviz kurları sebebiyle taban fiyat döviz cinsinden önemli biçimde geriledi. 2018 yılında bin 603,1 TL olan taban fiyat 2022 yılında 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi.

Aradan geçen dört yılda minimum fiyat yüzde 156,3 artmış olarak görünse de taban fiyat Euro ve dolar karşısında paha kaybetti. Haziran 2018’de taban fiyat 336,8 dolar iken 2022’de 245 dolara geriledi.

MİLLİ GELİRE DÜŞTÜ

Ayrıca başkanlık rejimi öncesi, Haziran 2022’de TÜFE (enflasyon) yıllık yüzde 15,39 ve besin enflasyonu ise yüzde 18,89’du. Seçim sonrası artmaya başlayan fiyatlar, ekonomik kriz ve 2021 sonunda başlayan döviz krizi sonrasında TÜFE 2022 Mayıs’ta yıllık yüzde 73,5 ve besin enflasyonu ise yüzde 91,63 olarak açıklandı.

Öte yandan başkanlık rejiminde minimum fiyatın kişi başına ulusal gelire oranı geriledi.

Asgari fiyatın kişi başına gayri safi yurt içi hasılaya oranı giderek düştü. 2017 yılında Kişi Başına GSYH’nin yüzde 53’ü olan taban fiyatın Haziran 2022 prestijiyle yüzde 37 düzeyine gerilediği varsayım edildi.