AYM 2020 ve 2021 bütçelerinin birtakım kararlarını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 2020 ve 2021 yılı bütçe kanunlarındaki birtakım kararları bularak iptal etti. Kararda kamu yönetimlerinden mahalli yönetimlere bütçe aktarılması ve taşıt alım adabına ait iptaller yer aldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2020 ve 2021 yılı için yapılan merkezi idare bütçe kanunlarında bulunan kimi kararları CHP’nin itirazı üzerine görüşüp karara bağladı. Mahkeme kimi kararların anayasaya uygun olduğunu belirtirken kimi düzenlemeleri ise anayasaya muhalif bularak iptal etti.

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan karara nazaran AYM, 7197 sayılı 2020 bütçe kanunun 13. unsurunun birinci fıkrasının oy çokluğu ile iptaline karar verdi. Bununla birlikte mahkeme kanunun ekindeki ‘2020 Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ kısmındaki kimi düzenlemeleri de iptal etti.

Aynı halde 7258 sayılı 2021 bütçe kanununun 6. unsurunun birinci fıkrası oy çokluğu ile ile anayasaya karşıt bulunarak iptal edildi. Bununla birlikte ‘Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ kısmındaki kimi kararlar de iptal edildi.

Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri bütçelerinden mahalli yönetimlere aktarılması gereken ödeneklerle ilgili kimi kararlar iptal edilmiş oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na ilişkin taşınmaz, mal, hizmet ve tamire ait gereksinimlerin THY ve yarıdan fazlası kamuya ilişkin kuruluşlara yaptırabileceğine ait karar de iptal edildi.

TAŞIT SATIN ALMA YÖNTEMİNE AİT KARARLARA İPTAL

Bununla birlikte 2020 ve 2021 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek taşıtların cinsini ve maliyetinin üst yöneticiler tarafından belirlenebileceğine dair kararlar iptal edildi. Kararda kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedellerinin her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterileceğine ait bir diğer kanun kararı hatırlatıldı.

7258 sayılı 2021 yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nda ise vilayet özel yönetimleri ve belediyelerin büyük mali kaynak gerektiren yatırımlarının Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilecek borçlanmalarının faiz dahil borç limiti kapsamına dahil edilmesine ait karar de iptal edildi.

Ayrıca 2021 bütçesinde Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri bütçelerinden mahalli yönetimlere aktarılması gereken ödeneklerle ilgili kimi kararlar de iptal edildi.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

Halihazırda 2022 bütçesi uygulanırken AYM’nin 2020 ve 2021 bütçelerine ait itirazları yeni karara bağlaması dikkat çekti. CHP daha evvel bütçe kanunları yalnızca bir yıl boyunca geçerli olduğu için AYM kararlarının bütçe kanunları bakımından etkisiz kaldığını belirtmişti.

CHP küme başkanvekilleri bütçe kanunları ile ilgili verilen iptal kararlarının “hükümsüz kalmaması”na yönelik olarak, bu kapsamda yapılan müracaatların Anayasa Mahkemesi tarafından 60 gün içerisinde sonuçlandırılmasını istemişti.